Microbiome Center NL

Analyse en behandeling op maat 

Werk met ons mee aan bewijs!

De opgave: echte personalized medicine

Mensen met chronische klachten lopen vast. Behandelingen die voor hen kansrijk zijn, zoals leefstijl of microbioom, komen niet tot bewijs en acceptatie want ze vergen gepersonaliseerde bewijsvoering en daar is onze wetenschappelijke route niet geschikt voor. De placebo-gecontroleerde trial (RCT) is nu de standaard, maar die levert alleen evidence op groepsniveau en geen onderbouwing voor gepersonaliseerde behandelingen. Met name met interventies zoals leefstijl of microbioom, die per individu verschillen, komen we niet verder. Dit komt bovenop het probleem van hoge kosten en de lange doorlooptijd van RCT’s. Slotsom: de bestaande protocollen dwingen artsen tot gedateerde oplossingen die tien jaar of ouder zijn en die geen opening bieden naar personalized health, waar met name de chronische patiënt zo’n behoefte aan heeft.

De oplossing deel 1: individuele therapie gekoppeld aan individuele bewijsvoering

Het Microbiome Center heeft daarom een innovatieve vier-staps benadering ontwikkeld: personalized medicine met individuele bewijsvoering. 
1. Uitgebreid lab onderzoek van feces
2. Vertaling naar werkhypothese en persoonlijk recept, met behulp van een evidence based knowledge base, door een arts
3. Levering van een volledig persoonlijk product door een apotheker
4. Gepersonaliseerde meting van de effecten voor-tijdens-en-na de behandeling door de patient zelf op zijn smartphone, uitmondend in een persoonlijke rapportage.

Het hele proces is gevat in blockchain technologie en daardoor papierloos, onvervalsbaar en in lijn met de AVG.
Wij zien dit als belangrijke toevoeging aan klassieke evidence waarin groeps-uitspraken ad-hoc van toepassing moeten worden verklaard op een individu: we zijn nu in staat om bewijs te leveren voor persoonlijke interventies en hun effecten binnen 1 persoon. 

De oplossing deel 2: collectieve bewijsvoering

Uiteraard willen we uiteindelijk ook gegeneraliseerde evidence opdoen. En daarvoor legt de vierstaps benadering de basis. Elke persoon kan zijn of haar eigen data doneren aan een onderzoeksdatabase waarin onderzoekers kunnen zoeken naar patronen in subgroepen en op die manier komen tot evidence op groepniveau. Die uitkomsten vertalen wij onmiddellijk naar de knowledge base, zodat het wiel van kennishergebruik veel sneller kan draaien dan nu mogelijk is. Van tien jaar naar een half jaar.

Uitnodiging: doe mee, help elkaar vooruit 

Bent u geregistreerd behandelend arts en wilt u meedoen aan deze vernieuwing? Neem contact op via office@microbiome-center.nl en dan helpen wij u aan een direct inzetbaar behandel-account op ons netwerk.

Bent u zorgverlener, voedingsleverancier of andere uitvoerder in leefstijl? Neem contact op via office@microbiome-center.nl en dan stellen wij samen met u een werkplan op.

Bent u burger die aan gezondheid wil werken, met of zonder chronische klachten? Meld u aan via uw arts en als deze vragen heeft staan wij hem/haar graag te woord.