Microbiome Center NL

Analyse en behandeling op maat 

Corona / COVID-19

Heel ons land is in de ban van het Corona virus en de Covid-19 ziekte die dat tot gevolg kan hebben. De maatschappelijke prijs van de maatregelen die moeten worden genomen om het te beteugelen, is enorm. Elk mens, elke organisatie, elk bedrijf heeft daardoor de morele verplichting om te helpen: helpen zoeken naar mogelijkheden om de effecten op gezondheid en economie te verminderen. Ook wij doen dat.

Ons vakgebied is het microbioom. We hebben daarom een inventarisatie gemaakt van wetenschappelijke kennis over de relatie tussen het microbioom enerzijds en het immuunsysteem en een (Corona) virusinfectie anderzijds. Onze conclusie is dat er serieuze aanwijzingen zijn dat een gezond microbioom belangrijk is in een gezond immuunsysteem en dus ook in de stijd tegen Corona. Op deze pagina vindt u de uitkomsten van deze wetenschapsverkenning.Health Valley Bridge prijs 2020

Het netwerk van het Microbiome Center is op 25 februari 2020 genomineerd voor de Health Valley Bridge prijs 2020. De prijs is uiteindelijk niet gewonnen, maar de jury-nominatie top-twee uit een lijst van veertig inzendingen is al een bekroning op zichzelf. 


Samenwerkende gezondheidsfondsen

Op uitnodiging van LSH (Top Sector Life Science & Health) en de SGF (samenwerkende gezondheidsfondsen) participeert het Microbiome Center in een innovatie-samenwerkingsverband met onder meer het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Maastricht University.

Doel van de samenwerking is het helpen van mensen met meervoudige klachten waarin het microbioom vermoedelijk een belangrijke rol speelt. In dit samenwerkingsverband, waarin het Microbiome Center de behandelingen ondersteunt, wordt het behandelen van patiënten gecombineerd met onderzoek en kennisopbouw. De patient vervult hierin een actieve rol (als civil scientist) en is regisseur van eigen gezondheidsdata.

Geïnteresseerde artsen of clienten kunnen contact opnemen via de login pagina . 


Masterclassses en intervisiesessies voor artsen

Op donderdag 12 december 2019 organiseerde de Vereniging Arts en Leefstijl in samenwerking met het Microbiome Center de zevende uit een serie masterclassses, geaccrediteerde nascholing voor artsen. Artsen die interesse hebben om microbioom interventies toe te voegen aan hun behandel-palet, kunnen daarvoor de wetenschappelijke basis leggen via de masterclasses en intervisie bijeenkomsten. De eerstvolgende masterclass wordt opnieuw georganiseerd door de Vereniging Arts en Leefstijl en staat gepland op 8 mei 2020. Uiteraard onder het voorbehoud dat het Coronavirus geen roet in het eten gooit.

Aanmelden voor de masterclass kan via  https://www.artsenleefstijl.nl/activiteiten/nascholingen/


Het Microbiome Center organiseert eenmaal per twee maanden een geaccrediteerde intervisie bijeenkomst voor artsen. Elke intervisie heeft een eigen thematisch accent. De bijeenkomsten voor 2020 vinden in principe plaats in Woerden en starten om 19:00. Datums en thema's zijn:

Donderdag 12 maart   -  thema SIBO
Woensdag 13 mei  -  thema ouderengeneeskunde:
Dinsdag 30 juni  - thema vermoeidheid
Woensdag 16 september  -  thema athero­sclerose
Donderdag 12 november  -  thema psyche

Artsen kunnen zich aanmelden via een korte email naar office@microbiome-center.nl